Hvem, hvad og hvordan?
Da bebyggelsen Stensbjerg 2-12 stod klar til salg i 2002, var det allerede fra kommunens side fastlagt, at der skulle etableres en Ejerlejlighedsforening der skulle varetage ejerne af de 16 lejligheders interesser.
Foreningen blev stiftet i 2003 og er en del af den ved første øjekast noget besynderlig struktur af foreninger, som det i Vedtægterne er beskrevet vi skal være medlem af.
Det betyder, at Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg 2-12 alene har ansvar for det udvendige og indvendige i de bygninger vi bor i.
Veje, belysning, fællesarealer (minus søen og området omkring denne) i hele Stensbjerg samt kontakt til offentlige myndigheder varetages af Ejerlauget for Stensbjerg. Søen og området omkring denne varetages af Grundejerforeningen Hvissinge Vest, der ud over os, også har beboerne på Tofteaasen, Krogengen og Kæraasen som medlemmer.
Vi håber, at du vil finde vores site nyttig, og håber du vil bruge den.